Нови изисквания, при които работодателят може да ни уволни дисциплинарно, въвежда промяна в Кодекса на труда, внесен за гласуване в Народното събрание.

В допълнителните разпоредби се уточнява какво означава понятието „системни нарушения на трудовата дисциплина”, което масово се ползва от работодателите като причина за дисциплинарно уволнение.

За системни вече ще се считат „три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани - дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред“.

Други причини, за които може да ни уволнят дисциплинарно са три закъснения или напускания на работа в месеца за повече от 1 час; неявяване на работа в два последователни дни; злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения и ощетяване на гражданите от служители в търговията и услугите чрез измама.

istock
istock

Друга промяна в Кодекса на труда предвижда платен отпуска да се ползва след 4, а не както досега след 8 месеца стаж. Това ще важи и за държавните чиновници, заради което ще се направи и промяна в Закона за държавния служител.

За трудов стаж ще се признава и времето, през което служителят е работил в международна организация, в която България членува -  като ООН, НАТО, МВФ и други.

Каква е закрилата на служителите при уволнение

За стаж ще се признава и времето, в което на трудоустроения работник или на бременната служителка не е предоставена подходяща работа от работодателя, съобразно предписанието на здравните органи.

Намалява се санкцията при извършване на повторно нарушение за неизпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като се предвижда имуществената санкция да е от 15 000 до 20 000 лв., съответно глоба от 5000 до 10 000 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg