дискриминиация

Работа

Проучване: Над 70% от служителите у нас споделят, че са били дискриминирани на работното място

Над 73% от служителите у нас споделят, че са били дискриминирани в процеса по подбор или на работното място. Най-широко разпространената причина за дискриминация е възрастта (46%) – това се потвърждава ...

0