доброволно здравно осигуряване

Застраховане

Доброволно здравно осигуряване – какво трябва да знам

В България съществуват два основни вида здравно осигуряване – задължително и допълнително. Задължителното здравно осигуряване се oсъществява от Националната здравноосигурителна каса, а допълнителното се ...

1

Последни

Здравното осигуряване заделило 17% повече резерви

С 16.9% до 14.442 млн. лв. се покачват резервите, заделени от дружествата в доброволното здравно осигуряване, показва секторната статистика на Комисията за финансов надзор. С 15.5% до 78.348 млн. лв. ...

0

Последни

Премийният приход в доброволното здравно осигуряване с ръст от 5.9% в края на юни

Начисленият премиен приход в доброволното здравно осигуряване към 30 юни отбелязва ръст от 5.9% на годишна база, сочат резултатите от проучване на Комисията за финансов надзор /КФН/ на пазара на доброволно ...

0