В България съществуват два основни вида здравно осигуряване – задължително и допълнително. Задължителното здравно осигуряване се oсъществява от Националната здравноосигурителна каса, а допълнителното се реализира от частни застрахователни компании. Посредством медицинска застраховка те застраховат гражданите срещу определени медицински рискове. Този вид доброволно здравно осигуряване (ДЗО) не е задължително.

С други думи, доброволната здравна застраховка (ДЗЗ) представлява договор между дадено лице и застрахователна компания, която, при извършване на определени медицински интервенции (описани в договор), обезпечава финансово (до определена сума) здравните стоки и услуги, предоставени от болничното заведение на застрахованото лице. Към момента в България има 18 компании, които предлагат ДЗЗ.

Застраховка “Живот” – заслужава ли си

Застрахователните компании предоставят различни здравни пакети на своите клиенти, които покриват точно описани в договор здравни услуги. Тези пакети може да препокриват както здравни интервенции, които са част от задължителното здравно осигуряване, така и такива, които не се покриват от здравната каса.

istock
istock

Какво покрива ДЗЗ

Доброволната здравна застраховка е начин да получите качествено и модерно медицинско обслужване, когато ви е необходимо. Индивидуално, за вашето семейство или колективно, осигурено от работодателя ви, получавате пакет от съвременни медицински услуги от квалифицирани специалисти от най-добрите клиники без чакане и излишна бюрокрация.

При ДЗЗ доболничната помощ включва първични и вторични прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинични изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.

Болничната помощ предлага диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.

При нужда от рехабилитация и физиотерапия е предвидено санаториално лечение в специализирани лечебни заведения, включително различни физиотерапевтични и рехабилитационни процедури.

Каква застраховка да изберем в различен етап от живота си

Други предимства са закупуването на лекарства, консумативи и помощни средства на осигурените лица за медицински услуги, профилактични стоматологични прегледи, лечение и хирургични дейности, скрининг и превенция за опазване на здравето и ранна диагностика.

При нужда от лечение в чужбина се покриват операции и манипулации в медицински заведения в Европейски съюз. ДЗЗ осигурява здравни грижи, медицински и немедицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия.

istock
istock

За фирмите има възможност за групово (корпоративно) доброволно здравно осигуряване. То оказва положителен производствен ефект чрез намаляване на отсъствията на служителите от работа и повишаване на производителността на труда.

Социалната защита дава сигурност и спокойствие на персонала чрез осигуряване на бърз и безотказен достъп до специализирана и висококвалифицирана медицинска помощ. Финансовият ефект се изразява под формата на данъчни облекчения – до 60 лв. месечно за осигурен работник/служител се признава за разход и не подлежи на данъчно облагане.

Семейното здравно осигуряване на свой ред гарантира медицински грижи за семейството ви. Това включва улеснен достъп до предпочетени специалисти и здравни заведения, възможност за консултация с водещи български специалисти, спешен и планов медицински транспорт, както и професионални грижи и отношение.

Основни пакетни услуги

Предлаганите пакети могат да бъдат разделени условно на няколко основни типа:

istock
istock

- Профилактичен пакет – в този пакет са включени различни профилактични прегледи, изследвания и анализ на резултатите от специалисти, както и възстановяване на разходите за определени здравни консумативи (лекарства и т.н). Въпросните прегледи се правят при лекари и лечебни заведения, с които застрахователят има договор.

Какви разходи покрива допълнителното здравно осигуряване

- Извънболничен пакет – този пакет предоставя разширение на услугите, предлагани от профилактичния. При него клиентите имат възможност да се прегледат при специалист без да им се налага да чакат за направление от личния си лекар. Застрахованите лица имат достъп и до богата гама от лабораторни изследвания, както и възможност за изследване със специална апаратура като ядрено-магнитен резонанс, скенер и други. В някои случаи пакетите дори включват опцията за посещение и наблюдение на медицинско лице в дома на болния.

- Болничен пакет – този пакет покрива определени групи медицински услуги, предоставяни в болничните заведения. Той обикновено включва в себе си настаняването, прегледите, изследванията, лечението, консултацията със специалисти, различни медицински манипулации и операции. Също така покрива и разходите за различни здравни консумативи.

- Комбиниран пакет – този пакет представлява комбинация от гореизброените медицински пакети. Тоест услугите, изброени в профилактичния, извънболничния и болничния пакет, се покриват напълно или частично от него.

- Стоматологичен пакет – този пакет покрива профилактични прегледи, изследвания и лечение на зъбите.

istock
istock

Освен гореизброените групи от здравни услуги, различните здравноосигурителни компании предлагат и други здравни пакети. Например такива, покриващи разходи за бременност и раждане, грижи от сестра, транспортиране и други.

От какво зависи цената

Цената на ДЗО се движи в диапазона от 15 до 60 лв. месечно, в зависимост от следните фактори:

- Колко души са застраховани – колкото повече, толкова по-ниска е цената;

- Средна възраст на застрахованите лица;

- Съотношение мъже/жени;

Какво покриват различните застраховки

- Включени покрития (т.е. какъв тип медицински разходи може да се покрият при нужда);

- Лимити (т.е. максималните суми, които може да се изплатят);

- Форма на обслужване – абонаментна (клиентът ползва лечебни заведения от списъка на застрахователната компания) или възстановяване на разходи (клиентът отива, при който специалист/лечебно заведение желае и след това компанията осребрява разходите);

istock
istock

- „Квота на щетимост“ – при подновяване на договора за Здравна застраховка, застрахователната компания може да повиши цените, ако ѝ се е налагало да изплаща суми твърде често. От друга страна, ако изплатените обезщетения са били под определен праг, застрахователните компании може да предложат отстъпка при подновяване.

Има ли ДЗЗ недостатъци

Когато сключвате договор за допълнително здравно осигуряване, трябва да имате предвид, че Здравната застраховка покрива само стоките и услугите, описани в договора ви със застрахователя. Медицинските застраховки обикновено имат парични лимити.

Основни „клиенти“ на дружествата, предлагащи здравно застраховане, са предимно големи компании. Колкото повече служители са включени, толкова по-изгодни са застрахователните пакети.

Ако искате да сключите застраховката като частно лице, ще трябва да отделите солидна сума според избрания пакет, която може и да не ви се наложи да използвате през годината. Някои дружества са ориентирани изцяло към корпоративния пазар и не предлагат опцията да се застраховате като частно лице.

istock
istock

Различните дружества имат различно покритие върху мрежата от здравни заведения и кабинети. Също така договорите с тях могат да бъдат променяни.

Цената на пакетите варира не само според покритието на услугите, но и спрямо възрастта, медицинската история и настоящото здравословно състояние на отделния кандидат. Например за хора в пенсионна възраст сключването на такава застраховка би било значително по-усложнено и скъпо.

В зависимост от избрания пакет може да се озовете в ситуация, при която няма покритие за случай на конкретно заболяване или лечението да надхвърли лимита по полицата и пак да се наложи да доплащате.

Когато става въпрос за възстановяване на средства, клиентът трябва да е добре запознат с изискваните документи и какви подробности трябва да включват те. Ако не успее да ги предостави, дружеството няма да ви възстанови сумата за лечение или лекарства.

istock
istock

Избор на застрахователна компания

Ако прецените, че Доброволното здравно осигуряване е правилният избор за вас, е време да започнете да проучвате предложенията на различните компании. Важно е да си изясните приоритетите, за да можете да намерите най-подходящата оферта за допълнителното осигуряване.

Помислете какви пакетни услуги искате да включва застраховката. Вероятно имате предпочитания относно конкретни прегледи, специалисти и здравни заведения. Преценете каква сума можете да отделите за услугата без да натоварвате прекалено месечния си бюджет.

Вашето здравословно състояние също е от съществено значение. Съобразете се с факти като наличие на хронични заболявания, предстояща хоспитализация, планиране на бременност и раждане. Само себе си ли искате да застраховате или и членовете на вашето семейство. Помислете кои от тях имат нужда от ДЗО.

При избора на пакет обърнете внимание на понятията „покрития“ и „лимити“. Покритията са рисковете, за които ще получите обезщетение при инцидент. Лимитът е максималната сума, която ще ви платят като обезщетение. В повечето случаи пакетите за Здравната застраховка включват едни и същи покрития, но лимитите варират според цената.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg