държавен пост

Работа

Кога има ограничения за заемане на публична длъжност

Когато някой има намерение да заеме публична длъжност, много прецизно трябва да провери дали спазва изискванията на закона, защото в противен случай, основанията за неговото отстраняване ще бъдат налични. Ограниченията ...

0