държавни помощи

Земеделие

Животновъди: Големите вериги слагат монопол

В много голяма част от страната се спира изкупуването на суровото мляко. Ние всички и потребители, и ние като производители и фермери разбрахме какъв е проблемът, единствено държавата и контролните органи ...

3