е услуги

Осигуряване

Правят ни електронно досие за пенсия в НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) ще внедри интегрирана информационна система, която ще позволи използването на Електронното осигурително досие за пенсия (ЕОДП). В него по нов начин ще бъдат ...

0