фармацевтична промишленост

Последни

Вливането в Софарма ще разшири пазара на Медика

Кратка история на дружеството Началото на Медика АД е поставено през 1971 г., когато се открива Завод за превързочни материали. Оттогава до днес фирмата е неразделна част от българската фармацевтична ...

0