Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Спестяване

Как са защитени парите ни в банките

Повечето хора не знаят как са защитени парите им в банката. У нас защитата на влоговете става от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Той е създаден през януари 1999 г. със Закона за гарантиране ...

1