Повечето хора не знаят как са защитени парите им в банката. У нас защитата на влоговете става от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).
Той е създаден през януари 1999 г. със Закона за гарантиране на влоговете в банките с цел да осигури защита на средствата на вложителите. ФГВБ също така участва в процеса по преструктуриране на кредитни институции и защитава интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност.

Кой е защитен от системата за гарантиране на влоговете

Гарантирането на влоговете е на принципа един вложител в една банка – всеки вложител е гарантиран във всяка отделна банка – членка на системата за гарантиране на влоговете в България.

ФГВБ гарантира влоговете на български и чуждестранни граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута в размер до 196 000 лв.
Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид – депозитна, спестовна, разплащателна, сметка с дебитна карта, набирателна или сметка, открита на името на едно или повече лица.

Какъв е размерът и обхватът на гаранцията

ФГВБ гарантира пълното изплащане на влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. заедно с начислените лихви, в случай на отнемане на лиценза на банка от БНБ или обявяване на влоговете в нея за неналични, или ако поради акт на съдебен орган, вложителите нямат достъп до средствата си в банката по причини, пряко свързани с финансовото й състояние.

Влоговете на граждани и фирми в една банка се гарантират независимо един от друг в размер до 196 000 лв. Влоговете в различни валути на един вложител в една банка се сумират и се изплащат в равностойността им в левове по курса на БНБ към датата на акта на БНБ или на съда.

istock
istock

Допълнителна защита до 250 000 лв., извън гаранцията от 196 000 лв., за срок от 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, промяна на социалния статус, трудови правоотношения, застрахователни или осигурителни плащания, обезщетения и др.

Кога и как ще получите гарантираните Ви суми

ФГВБ изплаща средствата на вложителите до 7 работни дни от датата на неналичност на депозитите чрез избрана от него една или повече обслужващи банки.

Икономист: Хората теглят парите си от банките и ги влагат в имоти

За да се разпоредите с подлежащите Ви на изплащане суми, следва да отидете в обслужващата банка, където след представяне на документ за самоличност – за физическите лица, или документи за представителство – за юридически лица, можете: да прехвърлите сумата в друга банка, да я оставите в обслужващата банка, като си откриете сметка в нея или да я изтеглите. Не е необходимо да отправяте заявление до Фонда или до обслужващата банка.
Съгласно Закона за задълженията и договорите давностният срок за изплащане на гарантираните влогове е 5 години, считано от началния ден на изплащането.

istock
istock

Понастоящем Фондът гарантира вложенията в 19 банки. Повече информация можете да получите на сайта на ФГВБ – www.dif.bg, или на телефон 0700 144 03.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg