гарантиране на пенсиите

Осигуряване

Парите за гарантиране на пенсиите се удвоиха, но не стигат

Парите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, вече са 3,936 млрд. лева към края на февруари тази година, отчете Министерство на финансите. ...

1

Осигуряване

Стигат ли парите в Сребърния фонд за изплащане на пенсиите

В Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, в края на ноември са натрупани 3,985 млрд. лв., от които 3,945 млрд. лв. са депозирани в отделна сметка ...

1

Пари

Скромни суми постъпиха в Сребърния фонд

В Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, има 3,907 млрд. лева към края на юли, отчете Министерство на финансите. От тях по-голяма част са депозирани ...

0

Осигуряване

Близо 9 млрд. лева не стигат за гарантиране на пенсиите

В Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система, по известен като Сребърния фонд, са натрупани 3,703 млрд. лева към края на януари 2023 г., показват данните на Министерство на финансите. ...

7

Осигуряване

Има ли пари за гарантиране на пенсиите

В Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система, по известен като Сребърния фонд, са натрупани 3,789 млрд. лева, към края на ноември, показват данните на Министерство на финансите. Само ...

0

Осигуряване

Парите за гарантиране на пенсиите растат минимално

Парите за гарантиране на пенсиите, които се трупат в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, нарастват минимално през септември.   Общият ...

0

Пенсиониране

Колко пари има за гарантиране на пенсиите

С 670 милиона лева са нараснали парите за гарантиране на пенсиите у нас от 2019 г. до август 2022 г., показват данните на Министерство на финансите. Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране ...

0

Пенсиониране

Колко пари има във фонда за гарантиране на пенсиите

Парите в Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна, известен като Сребърния фонд, нарастват в края на май, показват данните на Министерство на финансите. През месец май 2022 г. ...

1

Осигуряване

Колко пари има в Сребърния фонд

Парите в Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна, известен като Сребърния фонд, нарастват незначително, показват данните на Министерство на финансите. През месец април по сметка ...

1

Осигуряване

Само 4,56 млн. лева повече за гарантиране на пенсиите

Парите в Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна, известен като Сребърния фонд, към края на март са 3,649 млрд. лева, като почти цялата сума е депозирана в отделна сметка в БНБ. ...

0