географски принцип

Съвети и мнения

Глоба до 3000 лв. за блокиране на покупки по интернет

Глоба от 500 до 3000 лв. ще се налага на търговците, които не спазват европейския регламент и блокират на географски принцип стоки или услуги. Това предвиждат текстовете в преходните и заключителни разпоредби ...

0