Икономически преглед

Кредитиране

БНБ с прогноза за лихвите по кредити и депозити

Тенденцията на повишаване на лихвените проценти в еврозоната се очаква да бъде бързо пренесена към лихвите в България, което да предизвика повишаването им както  по кредитите, така и по депозитите у нас. ...

1