индивидуален коефициент

Пенсиониране

172 000 пенсионери могат да поискат преизчисление на пенсията

От днес влиза в сила новият механизъм за намаление на индивидуалния коефициент при пенсиониране. Той ще засегне основно хората, които са се възползвали от ранното пенсиониране, като военни и полицаи, както ...

0

Пенсиониране

Колко хора прехвърлиха втората си пенсия в НОИ

Наличните към месец октомври 2020 г. данни показват, че до този момент общо 52 340 лица са подали заявления за промяна на осигуряването им от универсалните пенсионни фондове. От тях 20 240 лица вече са ...

0