Йордан Христосков

Пенсиониране

Експерт: Има два недостатъка на схемата с втората пенсия

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване има потенциал да реши един от най-важните проблеми и пропуски в нормативната уредба в страната, свързана с дейността ...

1

Пенсиониране

България наказва участието във „втория пенсионен стълб“

Една пенсионна система трябва да дава на хората онова, което те имат като принос в социалното осигуряване и в частност с пенсионното осигуряване. Даването на пари на калпак, води до това близо половината ...

4