кбс

Кредитиране

Банковата група КБС увеличава дела си в Сибанк до 100%

Банковата група  Кей Би Си (КВС) възнамерява незабавно да започне процедура по изваждането на Сибанк от Българската фондова борса, съобщи самата  Кей Би Си. Днес Кей Би Си и Цветелина Бориславова ...

0