Банковата група  Кей Би Си (КВС) възнамерява незабавно да започне процедура по изваждането на Сибанк от Българската фондова борса, съобщи самата  Кей Би Си.

Днес Кей Би Си и Цветелина Бориславова подписаха споразумение за прехвърляне на 1 276 796 акции  на Сибанк на цена 110,49 лв. за брой или 16,1 на сто от капитала на банката.

Това количество акции съответства на притежаваните от Цветелина Бориславова книжа към 17 юни - датата на последното Общо събрание на  дружеството. 

С днешното прехвърляне Кей Би Си увеличава дела си в българското си подразделение до 100 процента и остава единствен собственик на Сибанк, посочва банковата група.

Трансакцията няма да окаже никакво влияние върху капиталовата позиция на Кей Би
Си.