Комисия по хазарта

Пари

Лотарийните билети стават незаконни

След влизане в сила на промените в Закона за хазарта се забранява разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), ...

1