комплекс от затворен тип

Имоти

Етажна собственост – какви такси и разходи дължим

Собствениците и обитателите на сграда в режим на етажна собственост са задължени да заплащат разходите за основния, текущия или неотложния ремонт. В това число се включват още реконструкцията, преустройството ...

0