месечен обзор на българската икономика

Кредитиране

Вдигането на лихвите вече се отразява на кредитите у нас

Лихвите у нас започнаха да отразяват повишението на референтните лихви от централните банки. Среднопретеглените лихвени проценти по кредити за бизнеса и по потребителските заеми се увеличават с по 14 б.т. ...

0