Мнистерство на финансите

Работа

Обявиха общините, в които има най-много безработни

Министерство на финансите обяви общините, в който безработицата е с или над 25 на сто по-висока от средната за страната през миналата година. В списъка попадат 165 предимно малки общини. Най-много ...

1