национален приватизационен фонд свети никола ад.

Последни

Индустриална Холдингова Компания е в производство по ликвидация

Със съгласието на акционерите си Индустриална Холдингова Компания АД открива производство по ликвидация. това става ясно от публикуваните в БФБ материали. На проведеното на 7 септември Общо събрание на ...

0