Национална стратегия за демографско развитие

Пари

Как се отразява пенсията на дохода на домакинството

Доходите от пенсии за миналата година възлизат на 2 018 лева в общия доход на човек от домакинството. Те нарастват с 12% спрямо 2019 г. и с 77% в сравнение с 2011 година. Това показва Отчетът за 2020 г. ...

0