Доходите от пенсии за миналата година възлизат на 2 018 лева в общия доход на човек от домакинството. Те нарастват с 12% спрямо 2019 г. и с 77% в сравнение с 2011 година. Това показва Отчетът за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), качен за обществено обсъждане.

През периода 2011 - 2020 г. доходът от работна заплата през 2020 г. е 3 927 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2011 г. е 2 пъти.

Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 434 лв., и се увеличават с 3.1% спрямо 2019 г., а спрямо 2011 г. – с 50.7%, а тези от трудова дейност извън работната заплата са 46 лв. и намаляват спрямо 2019 г. с 17.9%, а в сравнение с 2011 г. – с 8%.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 204 лева. Те нарастват с 5.2% спрямо 2019 г. и с 63.2% спрямо 2011 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата, като тя заема  56.1%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г. и с 4.3 процентни пункта повече спрямо 2011 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 28.8%, който е с 1.5 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 1.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2011 година.

istock
istock

За все по-застаряващото население ще бъдат необходими и все по-високи  публични разходи за дългосрочни грижи, тъй като възрастните и най-възрастните ще съставляват най-бързо растящата социална група в обществото в бъдеще, се посочва още в плана. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Ранното пенсиониране крие рискове за финансите

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. и достига 44.0 години в края на 2020 година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg