наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Последни

Служителите в лизинга по-застрашени от злополуки спрямо летците

Служителите във въздушния транспорт са по-малко застрашени от трудови злополуки, спрямо работещите в лизингови дружества. Това е видно от списъка на професиите, които подлежат на задължително ...

0