население в селата

Спестяване

Българите не спестяват за пенсия

Ниските нива на финансова грамотност на хората, живеещи в селета в Югоизточна Европа (ЮИЕ), може да има отрицателни последици за тяхното финансово благосъстояние. Това се казва в доклада „Повишаване на ...

3