незакрита сметка

Спестяване

Какво да направите, ако банката ви иска пари за незакрита сметка

Клиенти натрупват такси по сметки в банката, които не ползват, но поради една или друга причина са забравили да закрият. Причината е, че банките начисляват такси за обслужване и ако в сметката няма пари, ...

3