отчисления

Пари

Хазната прибира 50% от печалбата на държавните фирми

Отчисления в размер на 50% от печалбата за финансовата 2022 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата. Министерският съвет ...

2