платежни системи

Банки

Подготвят платежните системи за въвеждане на еврото

Платежните и сетълмент системи в България продължават своето развитие, което има за цел, както въвеждане на съвременни технологични решения и гарантиране сигурността на платежния процес, така и подготовка ...

1

Услуги

Новите платежни системи създават повече доверие

Новите платежни системи създават повече доверие. Те позволяват лесно и бързо на потребителя да се довери на онлайн магазин, например. Това заяви за БТА Любомир Атанасов, главен изпълнителен директор и ...

0

Банки

Подготвят платежните системи за плащания в евро

Подготовката на доставчиците на платежни услуги и на платежната инфраструктура за обработка на незабавни плащания и на пакетни клиентски преводи ще позволи при приемане на еврото като законно платежна ...

0