покани

Пари

Още сектори ще получат безвъзмездна помощ заради COVID-19

Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" предстои да изпрати допълнителни покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ...

0