Управляващият орган на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" предстои да изпрати допълнителни покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", съобщиха от оперативната програма.

Процесът на наддоговаряне с поканените за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидати от приоритетните сектори - преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, е в своя заключителен етап.

Съгласно Решението на Комитета за наблюдение на ОПИК за одобряване промени в Методологията и критериите за подбор на операции по процедурата, ако бъдат финансирани всички проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, от приоритетните сектори, свободният ресурс ще бъде насочен към другите допустими по процедурата сектори, за които не достига наличното финансиране.

Дават пари на първите 208 превозвачи заради COVID-19

Затова предстои поетапното изпращане на покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до кандидати от секторите с най-много резерви съгласно публикуваните списъци с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране, а именно: строителство, транспорт, складиране и пощи, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, професионални дейности и научни изследвания.

istock
istock

На по-късен етап УО на ОПИК предвижда да изпрати покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до кандидатите и от останалите допустими сектори при наличието на достатъчен финансов остатъчен ресурс, посочват от оперативната програма.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg