Министерството на транспорта одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи, от първата оценителна сесия. Одобрените до момента заявления са на обща стойност близо 14 милиона лева.

Средствата се отпускат по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
В максимално кратки срокове министерството ще пристъпи към сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито заявления са одобрени.
 
Заявленията, от първата сесия, които не са включени в публикуваните списъци, все още не са обработени и оценката не е приключила. Резултатите за тези заявления ще бъдат публикувани допълнително.

До 450 000 лв. безвъзмездно за фирми

Продължава работата и по втората оценителна сесия, като предстои списъците с одобрените участници да бъдат публикувани. Двете сесии включват всички 639 проектни предложения, подадени в определените срокове.
 

istock
istock

Списък на предложените за финансиране заявления на автобусни превозвачи, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, Списък на предложените за отхвърляне заявления и основанието за отхвърлянето им и Списък на оттеглените заявления може да видите на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/mtits-odobri-za-finansirane-purvite-208-zayavleniya-na-avtobusni-prevozvachi.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg