потребителски права

Пенсиониране

За какво трябва да се внимават възрастни хора при покупки на промоция

По повод Международния ден на възрастните хора, Комисията за защита на потребителите припомни някои по-важни съвети за предпазване от адресираните основно към това поколение търговски практики, които невинаги ...

0

Последни

От днес банките не могат да вдигат самоволно лихви

От днес влизат в сила последните промени в Закона за потребителския кредит, според които банките са длъжни да публикуват на интернет страниците си текущия размер на референтните лихвени проценти и методологията ...

0