От днес влизат в сила последните промени в Закона за потребителския кредит, според които банките са длъжни да публикуват на интернет страниците си текущия размер на референтните лихвени проценти и методологията за тяхното определяне.

Освен това методологията не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на договора за кредит.

Промяната беше направена, след като финансистът Любомир Христов сигнализира в интервю за Дарик, че новият вариант на закона, който влезе в сила през май, позволява на банките да поставят „капан” на клиентите си при определянето на лихвите на кредитите именно чрез референтния лихвен процент.

Затова в парламента беше направена спешна промяна на текстовете и банките бяха задължени да публикуват методологията и информация за референтия лихвен процент на интернет страницата си.

Тогава Христов коментира, че последните промени са стъпка напред в полза на потребителите, но има още много път да се извърви преди правата им да бъдат наистина защитени.