повредени банкноти

Пари

Как да замените повредени банкноти

От 1 август БНБ промени таксите за услуги с банкноти и монети от  август. Без такса ще продължат да се обменят банкноти и монети с изтекъл срок на обмяна, както и да се заменят повредени български банкноти ...

0