прекратени пенсии

Осигуряване

Бум на прекратените пенсии

Сериозен ръст на прекратените пенсии, отчита Националният осигурителен институт за миналата година. Общо са прекратени 174 539 пенсии, като основната част от тях са за осигурителен стаж и възраст – близо ...

3