райфайзен българия

Последни

През есента просрочията по кредити растат по-бързо*

Един на всеки шест лева, отпуснати като кредит, е проблемен за събиране: в понеделник БНБ публикува статистика, според която делът на проблемните кред...

0