разрешително за строеж

Услуги

Улесняват издаването на разрешение за строеж

Да отпаднат част от документите, които се вадят за издаване на разрешение за строеж и изработването на устройствени планове, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, внесени в Народното ...

1

Последни

Новото строителство в САЩ се посъживило през август

Данните за началното жилищно строителство в САЩ през август изненадаха приятно анализаторите. На годишна база новопостроените жилища са нараснали с 598 000, или 10.5 процента, при прогнозиран ръст ...

0