Да отпаднат част от документите, които се вадят за издаване на разрешение за строеж и изработването на устройствени планове, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, внесени в Народното събрание от депутати на „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

С тях се разширяват изискванията към компетентните органи служебно да се снабдяват с необходимата им информация от други електронни държавни и обществени регистри.

Така ще се улеснят няколко административни производство по:

Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения

Изработване и одобряване на подробни устройствени планове

Одобряване на инвестиционни проекти

Издаване на разрешителни за строеж

Предвиждане на съществени изменения в инвестиционния проект по време на строителство

Правомощията на ДНСК

Съставяне, заверяване и съхраняване на екзекутивната документация, която включва пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи.

Вадим по-лесно скица на имот

В законопроекта е предвидено заданията за изработване на устройствени планове, проучвателните и проектни работи за съставянето им, както и самите устройствени планове да се изработват в електронен вид. Електронни ще бъдат и всички текстове и графични части на документите по тях.

istock
istock

Предвижда се всички процеси, свързани с устройственото планиране ш инвестиционно проектиране, да се извършват чрез информационна система, обслужваща единния регистър по устройство на територията. Този регистър ще бъде интегриран със системата за сигурно електронно връчване и така заявителите ще получават електронни документи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase