ЗУТ

Услуги

Улесняват издаването на разрешение за строеж

Да отпаднат част от документите, които се вадят за издаване на разрешение за строеж и изработването на устройствени планове, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, внесени в Народното ...

1