реколта от грозде

Храни

Виното поскъпва значително

Виното от тазгодишната реколта грозде се очаква да поскъпне значително. Поради лошата реколта от грозде, предимно в Италия и Франция, както и заради нарасналите разходи за производство и логистика, винопроизводителите ...

1