сезонна работа

Работа

Предимства и ограничения при трудов договори за един ден

В селското стопанство, където сезонната работа играе важна роля, сключването на трудови договори за краткотрайни периоди е обичайна практика. Тези договори, често наречени и "договори за един ден", са ...

0

Работа

Нарушения при сезонна работа в чужбина

Сезонни работници изхвърлени на улицата, тежки условия на труд, без трудови договори или работа без почивка – това са накратко оплакванията на хората, които отиват да работят сезонна работа в чужбина. ...

0

Работа

Кога чужденците имат право на сезонна работа в България

Разрешението за сезонна заетост на гражданите от трети страни обикновено се издава на нискоквалифицирани работници и служители за извършване на работа, която зависи от смяната на сезоните. Какви са особеностите ...

0

Работа

Безработни запазват помощите си, ако се включат в прибирането на реколтата

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. ...

0