стратегия за преодоляване на бедността

Пари

Минималната пенсия ще се вдига още

Периодично ще се извършва увеличаване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това е записано в Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване ...

3