Периодично ще се извършва увеличаване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това е записано в Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г., качена за обществено обсъждане.

В нея са набелязани мерки в няколко области за справяне с бедността, като една от тях запазване на нивото на адекватност на пенсиите и увеличението на размера им, тъй като те са основен източник на доходи за лицата в надтрудоспособна възраст.

През периода на действие на настоящата стратегия периодично ще се извършва увеличаване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, пише в стратегията. Това води до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – минималният размер на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и на наследствените пенсии, пише още в стратегията.

istock
istock

Продължително безработните ще бъдат насърчавани да се включат в ателиета за търсене на работа, е друга мярка, заложена в стратегията за справяне с бедността. Те ще бъдат насочвани за квалификация и обучение, включително и ограмотяване, чиракуване под ръководството на наставник и др.

Кризата ударила пенсионната ни система

Бюрата по труда ще предлагат посреднически услуги като „Консултация и менторство след започване на работа“, „Мобилно бюро по труда“ и „Семеен и трудов консултант“. За насърчаване на активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително на ромите, ще продължи работата на ромските медиатори.

Изследване, цитирано в стратегията показва голяма разлика в прага на бедност в столицата и останалите градове. В София бедни са жителите, които получават под 589 лева на месец. Най-ниска е линията на бедност в Монтана – едва 268 лева и Пазарджик - 292 лева.

istock
istock

Благодарение на близостта си със столицата и факта, че много хора работят там, Перник заема второто място по-високи доходи, след София, като беден там е човек, който получава под 475 лева на месец.

При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта. Очаквано, областите с по-добри икономически показатели (заетост, доходи) са обикновено и такива с по-ниски нива на подоходното неравенство или на относителната бедност. През 2019 г. най-висок е относителният дял на бедните в област Сливен – всеки трети попада в тази категория.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg