студентски кредит

Кредитиране

Какви са условията за студентски кредит у нас

За 11 години държавата си е върнала по-малко от половината пари от гарантираните студентски кредити. Въпреки гарантираните за тази година 40 милиона лева, високите лихви отблъскват студентите.   Александър ...

2

Кредитиране

Как може да получите студентски кредит

Право да кандидатстват за получаване на студентски кредит имат студенти и докторанти - български граждани, както и такива на друга държава в ЕС, които не са навършили 35 години и се обучават в редовна ...

1

Кредитиране

И Пощенска вече раздава студентски кредити

Пощенска банка стана четвъртата финансова институция в страната, която отпуска студентски кредити. Банката се присъедини към програмата за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова ...

0