Пощенска банка стана четвъртата финансова институция в страната, която отпуска студентски кредити. Банката се присъедини към програмата за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа, след като подписа типов договор с министъра на образованието и науката и от днес, 9 септември 2013 г. вече раздава студентски заеми.

До момента за студентски кредити с държавна финансова подкрепа може да се кандидатства в Банка ДСК, Райфайзенбанк (България) и Алианц Банк България. Моделът на субсидиране е базиран на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, поясниха от Пощенска банка.

От финансовата институция предлагат студентския кредит с фиксирана лихва от 7% за целия период на кредита. От него могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България, в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката.

Кредитите по програмата за студентско кредитиране ще се отпускат за плащане на семестриалните такси или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете.

Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст под 35 г., които се обучават в редовна форма на обучение, нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, не са прекъсвали обучението си или са били отстранени.

Всички одобрени кредитополучатели са освободени от заплащане на такси, комисиони или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

"Ние вярваме, че истинският финансов партньор, на който клиентите могат да се доверят изцяло, трябва да предлага индивидуални решения, подходящи за всеки един етап от живота им. Затова с удоволствие се присъединяваме към студентската програма - по този начин искаме да подкрепим младите хора, да ги стимулираме да учат това, което настина желаят, да остават в България, да не се притесняват за раждането на дете, докато са студенти - да могат да сбъднат своето утре по най-добрия начин. Имаме дългогодишни традиции за корпоративна социална отговорност, като голяма част от тях са фокусирани именно върху младото поколение. Удовлетворението е голямо, когато можем да приложим тази отговорна политика и в продуктите, които предлагаме", каза Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

Размерът на заемите за семестриални такси ще бъде равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Съответно размерът на кредита за издръжка ще се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя.