студентски заеми

Кредитиране

Кога държавата покрива студентски заеми

Държавата да издава гаранция в общ размер до 40 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за новоотпуснатите кредити през 2024 г., предвижда проект на Решение на Министерския ...

0