Държавата да издава гаранция в общ размер до 40 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за новоотпуснатите кредити през 2024 г., предвижда проект на Решение на Министерския съвет, качен за обществено обсъждане.

Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.
 
Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.
За периода от 01.09.2010 г. до 31.12.2023 г. по ЗКСД са сключени общо 22 310 броя кредити на студенти и докторанти с общ размер на 164 067 080,79 лв.

Да си внасят ли студентите таксите за втория семестър

Държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон – при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност.

istock
istock

В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

За периода от 2010 г. до 31 декември 2023 година държавата е погасила задълженията на 47 починали кредитополучатели, на 247 кредитополучатели, които са родили второ или следващо дете, и на 17 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност.

Общият размер на опростените от държавата задължения на кредитополучателите, включващ лихвите и главниците, е 2 561 221,77 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase