стуреднти

Кредитиране

Кога държавата плаща кредитите на студенти и докторанти

Министерският съвет ще издава гаранции от името и за сметка на държавата  до 40 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2023 г. за новоотпуснатите кредити през съответната ...

1