Министерският съвет ще издава гаранции от името и за сметка на държавата  до 40 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2023 г. за новоотпуснатите кредити през съответната бюджетна година. Това предвижда промяна проект на решение на Министерски съвет, качен за обществено обсъждане.
 
Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.
 
Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.
Предложеният проект ще 38 държавни висши училища, както и 14 частни висши училища. Право на кредит по ЗКСД имат студенти и докторанти, които са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, обучаващи се в редовна форма, не са навършили 35 години, нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен, не са отстранени и не са прекъснали обучението си.
 
Държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в определени случаи – при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност.

Какво да учите, за да взимате висока заплата

В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката. За периода от 2010 г. до 31 декември 2022 година държавата е погасила задълженията на 43 починали кредитополучатели, на 232 кредитополучатели, които са родили второ или следващо дете, и на 17 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност.

istock
istock

Общият размер на опростените от държавата задължения на кредитополучателите, включващ лихвите и главниците, е 2 261 999,31 лв. Държавата погасява неизпълнените части от задълженията на кредитополучателите по Закона за кредитиране на студенти и докторанти и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита в случаите, когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките.

Броят на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до 31 декември 2022 г. е 1 421, в общ размер на 7 738 698,40 лв. Общият размер на платените от държавата кредити – опростен дълг и активирана гаранция за периода от 2010 г. до 31 декември 2022 г. е 10 000 697,71 лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg